Natuurlijk voor het gezin.nl

Voorwaarden & Privacy

Algemene Voorwaarden dōTERRA

Bij een bestelling via Natuurlijkvoorhetgezin.nl wordt zowel de betaling als de verzending volledig afgehandeld door dōTERRA. Met het plaatsen van een bestelling gelden dan ook de Algemene voorwaarden van dōTERRA.

Afhankelijk van of je als Wholesale Customer of als Wellness Advocate bestelt gelden de volgende voorwaarden:

Wholesale Customer

Een Wholesale customer is een klant die enkel voor eigen gebruik de producten aanschaft.

Wellness Advocate

Een Wellness advocate is een klant die zelf ook dōTERRA producten deelt en verkoopt.

Privacyverklaring van Natuurlijkvoorhetgezin.nl

Natuurlijk voor het Gezin, gevestigd aan Edvard Munchweg 33 1328 MB Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Naam: www.natuurlijkvoorhetgezin.nl

Adres: Edvard Munchweg 33, 1328 MB te Almere

Telefoon: 06 242 130 92

K.S. Antons is de Functionaris Gegevensbescherming van Natuurlijk voor het Gezin. Zij is te bereiken via kim@natuurlijkvoorhetgezin.nl.

Persoonsgegevens die wij van u verwerken

Natuurlijk voor het Gezin verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Natuurlijk voor het Gezin verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Natuurlijk voor het Gezin verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling bij dōTERRA;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Natuurlijk voor het Gezin neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (een medewerker van Natuurlijk voor het Gezin) tussen zit. Natuurlijk voor het Gezin gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Outlook, Excel, Laposta, dōTERRA systeem.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Natuurlijk voor het Gezin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • 5 jaar voor alle verstrekte gegevens

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Natuurlijk voor het Gezin verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. DōTERRA, het bedrijf die uw gegevens verwerkt na onze opdracht, heeft zelf een privacy verklaring uitgegeven, zij zijn zelf verantwoordelijk voor deze gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Natuurlijk voor het Gezin en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kim@natuurlijkvoorhetgezin.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Natuurlijk voor het Gezin wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Natuurlijk voor het Gezin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via kim@natuurlijkvoorhetgezin.nl

Contact

nieuwsbrief

Instagram

Facebook

You tube

Laat je inspireren via onze maandelijkse nieuwsbrief of social media…

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email

© 2019-2023 Natuurlijkvoorhetgezin.nl

Heb je een vraag? Ik help je graag.

Vrolijke groet, Kim

Nieuwe producten, aanbiedingen,tips en acties

Mis niets en schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief